POLSKI PRODUCENT RESORÓW
psf.sekretariat@psfactory.pl tel. +48 61 664 72 50 facebook psfactory.pl | pl eng de ru es

Polityka Jakości

[:pl]Polityka Systemu Zarządzania Jakością

PSF Polish Springs Factory jako wiodący producent resorów w Polsce za cel stawia sobie przede wszystkim bezpieczeństwo i zadowolenie Klientów.
Cały swój wysiłek firma wkłada w stałą poprawę poziomu obsługi klienta poprzez zaangażowanie pracowników na wszystkich jej szczeblach.
Od ponad 20 lat dążymy do uzyskania coraz większej konkurencyjności naszych produktów, poprzez stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom rynku i przewidywaniu przyszłych oczekiwań odbiorców. W tym celu produkcja prowadzona jest w nowoczesnej fabryce
w Golczewie, a do procesów produkcyjnych wykorzystywana jest najlepsza gatunkowo, europejska stal.
Dodatkowo Zarząd PSF Polish Springs Factory świadomy wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, zobowiązuje się działać w sposób jemu przyjazny.

Jednym z elementów powyższej wizji było wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, opartego na normie ISO 9001:2015.

W ramach przyjętych zobowiązań postanawiamy prowadzić produkcję oraz sprzedaż resorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą polityką oraz wymaganiami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Założona polityka realizowana jest poprzez:

  • dostarczanie Klientom sprawdzonych wyrobów o najwyższej jakości i optymalnych, dla ich potrzeb i oczekiwań, parametrach,
  • rozwój oferty asortymentowej,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i minimalizowanie niekorzystnego wpływu na otoczenie,
  • minimalizację zużycia surowców do produkcji resorów i emisji zanieczyszczeń,
  • rozwój zaplecza technologicznego i personelu,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • umacniane rynkowej pozycji marki TES zbudowanej dzięki wieloletniej tradycji i mistrzowskiej precyzji pracy.

Kierownictwo uznaje jako ważne rozwijanie świadomości dotyczącej potrzeby zapewnienia
jakości i ochrony środowiska wśród pracowników, jak i swoich poddostawców.
Będzie, więc szkolić pracowników oraz pogłębiać zaangażowanie całej załogi do realizacji działań PSF Polish Springs Factory w sposób świadomy i odpowiedzialny za jakość
i środowisko.[:]